Personuppgiftspolicy

Cookies

Fritidsmarknad är ett varumärke i Conscisco SQ Partner AB

Conscisco’s policy för personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU. Den har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter. Conscisco är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som finns för att säkerställa kundernas inläggning av annonser och tillgång till dessa för allmänheten. Vårt ändamål med webbplatsen är att tillhandahålla försäljare (våra kunder) av fritidsprodukter ett forum för annonsering. Annonserna läggs in på webbplatsen av respektive kund. Varje kund har egen inloggning för åtkomst till eget konto i systemet. Konto uppgifter används endast för faktureringsändamål samt information om Webbplatsens status och funktioner. Förutom kundernas inlagda annonser bedrivs ingen egen annonsering eller annan marknadsföring. Registrering av besök (cookies) på vår webbplats sker, och används endast för egen analys av trafiken. Du har rätt att när som helst (gratis en gång om året) begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Conscisco AB bolagsuppgifter Org. Nr: 556610-3429) Adress: Apelsinvägen 2, 17557 Järfälla. Telefon: 0722-80 77 34 Epost: info@fritidsmarknad.se